Verklaring "Op 15 maart staken wij ook voor het klimaat"Wij, een waaier van organisaties uit het brede middenveld, steunen de oproep van de jongeren om op 15 maart 2019 te mobiliseren voor de strijd tegen de klimaatopwarming.


Sinds 2 december groeit het klimaatprotest in België. De omvang van de beweging is ongezien en toont hoe cruciaal de kwestie is. We ondervinden immers nu al de gevolgen van de klimaatverandering, hier en vooral in het globale Zuiden. Om erger te voorkomen, moeten we de opwarming beperken tot maximum 1,5°C. Dat betekent onmiddellijk en drastisch de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. We wachten nog altijd op een concrete reactie van de politiek.


Sinds begin januari spijbelen Belgische jongeren elke donderdag voor het klimaat. Deze jongeren tonen als geen ander hoe samenwerking over grenzen heen mogelijk is. Ze staan aan de voorhoede van de mondiale klimaatbeweging. Het draagvlak dat zij aantonen en creëren, biedt een historische kans om de omschakeling naar een sociaal rechtvaardige en klimaatvriendelijke samenleving waar te maken.


Na een internationale oproep van Greta Thunberg staken op vrijdag 15 maart jongeren uit meer dan 43 landen. In België nodigen die jongeren de hele samenleving uit om in hun voetsporen te treden. Vakbondscentra en vele academici steunen hun oproep.


Ook wij steunen hen. We zullen deelnemen aan de demonstraties in onder meer Brussel, Leuven, Hasselt, Brugge, Gent, Antwerpen, Namen, Aarlen, Bergen, Doornik, Charleroi, Luik, en Louvain-la-Neuve. In elke grote Belgische stad kan je deelnemen aan deze mondiale beweging.


Met onze steun aan de oproep van de jongeren herinneren wij de overheid, de werkgevers en alle actoren die mee de economie vormgeven eraan, dat zij de sleutels tot een klimaatvriendelijke samenleving in handen hebben. De maatregelen die genomen worden, moeten in verhouding staan tot de ernst van het klimaatprobleem. Een eerste stap voor België is het stemmen van een ambitieuze klimaatwet die de koers voor de komende decennia bepaalt. Wij eisen een ecologische transitie, gebaseerd op een eerlijke verdeling van onze rijkdommen en hulpbronnen. Alleen zo garanderen we een waardig leven voor iedereen.


Laten we van 15 maart een historische dag maken voor het klimaat en het milieu!
 

Ondertekend door:

CNCD-11.11.11, Ligue des familles, Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, Climate Express, FIAN Belgium, FUGEA, Le Monde selon les femmes asbl, HoedGekruid, Actrices et Acteurs des Temps Présents, Oxfam-in-België/ Oxfam-en-Belgique, Rencontre des Continents, Quinoa asbl, La FUCID, Comité Déclarons l’état d’urgence environnemental et social !, ULB-Coopération, SCI-Projets Internationaux, ASBL Viva Salud, Klimaat en sociale rechtvaardigheid, Grève pour le climat, Iles de Paix, Réseau IDée, Eclosio, Louvain Coopération, UNI4COOP, POUR.press, mpOC, CETRI - Centre tricontinental, Réseau ADES, Le début des Haricots, Groupe One - EcoRes, EDDEP asbl, Solsoc, Collectif MJ Verte, Biking for Body and Planet, Jeunes FGTB Bruxelles, Curieus, Rise for Climate, Defence for Children - Belgium, Nucléaire Stop, Kernenergie, Le Mouvement d’Action Paysanne, Natagora, Klimaatzaak/Affaire Climat vzw, HoedGekruid, Association Cultures & Progrès, Refuge Bruxelles, Arbeid en Milieu vzw, CNAPD asbl, maison de jeunes d'Athus, Greenpeace, Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique Francophone - FMJ ASBL, Jeunes FGTB, JOC, Namur Terre-en-vue, Eclosio, Les Grands Parents pour le Climat, SOS Faim, Campagne ROSA, Promo Jeunes ASBL, Etopia, Présence et Action Culturelles, Natuurpunt CVN, Ecokerk, Climaxi vzw, FJA Fédération des jeunes agriculteurs, Présence et Action Culturelles, Amis de la Terre, ACV-CSC Inter-Environnement Bruxelles, asbl Changements pour l’Égalité, Associations 21, Conseil de la Jeunesse, Petit Foriest, Centre d'éducation à l'environnement, Agir pour la Paix, Réseau Financité, Amnesty International, Globelink vzw, Blueshark Conservation Netwerk, Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, Les amis de la fagne, Aardewerk, Jeunes anticapitalistes (JAC), Aardewerk, BOS+, ACV-CSC, Mouvement Luttes-Solidarités-Travail (LST), Broederlijk Delen, ACRF – Femmes en milieu rural, Solidagro, Réseau de Consommateurs Responsables, Jeune Et Citoyen, Karavaan vzw, Change le Monde, AchACT, Conseil de la Jeunesse Catholique (CJC), Crabe asbl, 11.11.11, Voedselteams vzw, Inter Environnement Wallonie, Réseau Transition, CADTM Belgique, Autre Terre asbl, Barricade asbl, Bond Beter Leefmilieu vzw, Cadtm, Festival Esperanzah!, Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux, Forêt & Naturalité, Ardenne & Gaume