Kick-off Belgische mobilisatie/mobilisation belge (28/11/2015)