Nieuws

Analyse: de klimaatcrisis niet voelbaar op klimaattop Madrid

29/01/2020 - 11:10

 

De 25e jaarlijkse klimaatconferentie eindigde op zondag 15 december in Madrid. Nooit eerder sleepten de onderhandelingen zo lang aan. Uitgestelde discussies over koolstofmarkten, minimale ambitie en teleurstelling voor ontwikkelingslanden: tussen hoge verwachtingen en kleine overwinningen in, blikken we terug op twee weken van onderhandelingen. Enkele lidorganisaties van de Klimaatcoalitie waren aanwezig in Madrid, waar ze verschillende ministers ontmoet hebben om onze aanbevelingen over te maken. Hieronder analyseren we het resultaat van de COP25.

 

AMBITIE VIEL VAN DE AGENDA

Nieuwsbrief: Op een strijdvaardig 2020

13/01/2020 - 10:27

Ongelofelijk, wat een klimaatjaar. Van begin tot eind zijn middenveld en burgers in de weer geweest om het thema op de politieke agenda te blijven zetten en de druk op te voeren bij onze beleidsmakers. Als Klimaatcoalitie zijn we in 2019 zowel op straat als achter de schermen bijzonder actief geweest.

Klimaattop Madrid: onderhandelaars blijven doof voor roep van de straat

15/12/2019 - 13:00

Op het einde van de top in Madrid is het duidelijk: er gaapt een grote kloof tussen de roep van wetenschappers en de miljoenen mensen op straat en het ritme van de onderhandelingen. Na recordbrekende overuren eindigde de COP25 in de loop van zondag. De Klimaatcoalitie aanvaardt het gebrek aan concrete engagementen van de grootste vervuilers niet en vraagt België dan ook om de urgentie en de uitdaging van de klimaatcrisis serieus te nemen. Het jaar 2020 wordt cruciaal.

Duizenden burgers vormen mensenketting aan de voordeur van onze politici

08/12/2019 - 16:00

Zondag 8 december 2019, Brussel - Vandaag hebben duizenden burgers uit het hele land een mensenketting gevormd rond het Federaal Parlement en het Koninklijk Paleis. Vrijwilligersorganisatie Climate Express en de Klimaatcoalitie eisen meer klimaatambitie en een Federale regering die ons land klaarstoomt voor de toekomst.

Ons land moet deze klimaattop aangrijpen om de klimaatambitie serieus op te krikken en zich grondig voor te bereiden op de start van de uitvoering van het Akkoord van Parijs in 2020” benadrukt Zanna Vanrenterghem, coördinator bij Climate Express. “Een ambitieus en eerlijk klimaatbeleid biedt onnoemelijk veel kansen voor een gezonde, welvarende en gelijke samenleving. Dit kan enkel met échte politieke wil en een visie op lange termijn”.

United for Climate op 29/11 en 8/12: twee keer op straat voor het klimaat

26/11/2019 - 07:49

Dinsdag 26 november 2019, Brussel - In de aanloop naar de klimaattop COP 25 in Madrid, plant de Belgische klimaatbeweging opnieuw twee belangrijke acties. Uit het hele land zullen mensen op straat komen om meer klimaatambitie te eisen en om onze politici eraan te herinneren dat we dringend een Belgisch energie- en klimaatplan nodig hebben dat ons klaarstoomt voor de toekomst.

De eerste actie vindt plaats op vrijdag 29 november in meerdere steden in België en wordt georganiseerd door Students For Climate, Youth For Climate en Workers for Climate, in het kader van de vierde Global Strike for Future.

Brief aan onze Premier naar aanleiding van Climate Action Summit

19/09/2019 - 12:40

Brussel, 19 september 2019

 

Geachte premier,

Maandag 23 september vindt in New York de Climate Action Summit plaats. Dit evenement wordt georganiseerd door de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties en mikt op een versnelling van de mondiale inspanningen om de klimaatcrisis tegen te gaan. Immers, ondanks internationale engagementen, stijgt de mondiale uitstoot van broeikasgassen jaar na jaar en zitten we op een traject naar een globale opwarming van 3°C. 

De Klimaatcoalitie geeft België 100 dagen de tijd om te reageren op de klimaatcrisis

14/09/2019 - 08:45

Zaterdag 14 september 2019, Brussel – De zomer van 2019 heeft opnieuw vele records verbroken en toont hiermee aan dat de klimaatcrisis overal ter wereld werkelijkheid is. De Klimaatcoalitie wijst de Belgische politiek er op dat de politieke stilstand niet aanvaardbaar is en roept de politieke partijen op om de handen uit de mouwen te steken en de komende 100 dagen de noodzakelijke concrete maatregelen te treffen om ons land op het ambitieuze pad te zetten. De teller zal ingaan op 22 september, twee dagen na de derde wereldwijde klimaatstaking op 20 september. 

Reactie milieu- en klimaatbeweging op aanstelling Céline Tellier

13/09/2019 - 10:52


Vrijdag 13 september 2019, Brussel - De milieubeweging en de Klimaatcoalitie verwelkomen de beslissing van de Waalse regering om een vertegenwoordigster van het middenveld aan te stellen binnen de regering. Dit is een mooie erkenning van het werk dat de laatste maanden is gerealiseerd: zowel de mobilisatie op straat als het beleidswerk dat is geleverd door de actoren uit de beweging.

Global Strike for Future Belgium III : save the date

22/08/2019 - 10:09

 

Op maandag 23 september organiseren de Verenigde Naties een klimaattop in New York om de uitvoering van het Akkoord van Parijs concreter te maken en te versnellen. Deze ontmoeting biedt de gelegenheid om de politici te herinneren aan de urgentie om meer ambitieuze en eerlijke daden te stellen.  

Daarom beantwoorden de Klimaatcoalitie en vele andere klimaatactoren zoals de jongeren, grootouders en arbeiders de wereldwijde oproep voor een klimaatstaking op vrijdag 20 september. We willen dat de Belgische en Europese beleidsmakers de klimaatverandering eindelijk behandelen als een klimaatcrisis! Deze staking zal ook het startschot geven aan een week vol actie in België

Save the date & spread the word: http://www.klimaatcoalitie.be/klimaatstaking .