Viva Salud

Viva Salud is een Belgische ngo die ontstaan is vanuit de overtuiging dat elke mens recht heeft op gezondheid. Daarom ondersteunen wij de uitbouw van sociale bewegingen in het Zuiden die strijden voor het recht op gezondheid. In de Filipijnen, Palestina, de Democratische Republiek Congo, Cuba en elders helpen wij onze partners met raad en daad om sterke organisaties uit te bouwen. We ondersteunen hen ook financieel via de fondsen en giften die we in België werven. Daarnaast steunen we ook hun politieke strijd door onze activiteiten in België en door internationale netwerking o.a. in de wereldwijde People’s Health Movement.

De expertise die wij zo opbouwen stellen we in het Noorden ten dienste van de beweging voor internationale solidariteit. Samen met de sociale bewegingen willen we mensen mobiliseren om het Belgische en Europese beleid om te buigen tegen uitbuiting en onderdrukking, ten gunste van het recht op gezondheid in het Zuiden.

Contact

Links: