Van Mobilisatie tot Beleidsactie

Van Mobilisatie tot Beleidsactie

Op een moment dat de klimaat- en milieucrisissen de planeet steeds heviger treffen, en vooral de meest kwetsbare landen, is het meer dan ooit van essentieel belang dat er concrete en ambitieuze maatregelen genomen worden. De wetenschap is duidelijk: om de opwarming van de aarde te beperken tot maximum 1,5°C moet de wereldwijde uitstoot tegen 2030 met de helft verminderen. Dat is nog mogelijk, maar we moeten nu in actie schieten om een leefbare planeet voor de huidige en toekomstige generaties in stand te houden.

 

2020 wordt een cruciaal jaar, met de start van de uitvoering van het Akkoord van Parijs. De nationale plannen (Nationally Determined Contributions ofwel NDCs) brengen ons nog steeds naar een opwarming van 3,2°C, daarom moeten er verbeterde NDC’s komen die het klimaatbeleid in lijn brengen met de meest recente wetenschappelijke gegevens. Er is nood aan concrete en systematische maatregelen om de klimaatcrisis een antwoord te bieden. Dat is wat miljoenen mensen wereldwijd vragen.

 

Dit jaar zullen we draagvlak blijven creëren voor de maatregelen die men zal moeten treffen om de strijd tegen de klimaatverandering op te voeren. We zullen overheden onder druk blijven zetten en burgers actief mobiliseren om samen actie te ondernemen. We bundelen onze krachten in het licht van enkele grote acties doorheen het jaar, we reageren op de politieke actualiteit via analyses en beleidsaanbevlingen en we plannen een nieuwe massamobilisatie in het kader van de COP26, die werd uitgesteld naar 2021.

 

Laatste nieuws

Persbericht: Sinterklaas en Klimaatcoalitie brachten een bezoek aan de Premier

07/12/2020 - 17:08

Deze maandag 7 december zijn de Klimaatcoalitie en Sinterklaas op bezoek gegaan bij Premier Alexander De Croo. Enkele dagen voor de Europese top was de boodschap duidelijk: België en Europa moeten de ambitie verhogen om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te respecteren. Ze hebben honderden brieven van kinderen en burgers overhandigd om hun eis kracht bij te zetten. Twee uur later heeft ons land aangekondigd dat het zou instemmen met een verhoogde ambitie op Europees niveau.  

Lidorganisaties