Vertegenwoordiging

 

Wie zijn de vertegenwoordigers van de Klimaatcoalitie?

 

Algemene Vergadering & Raad van Bestuur

De AV is samengesteld uit alle leden van de organisatie en ze wordt minstens tweemaal per jaar bijeengeroepen. Ze brengt de politieke visie van de Klimaatcoalitie tot stand en keurt de concrete jaarplannen en strategische beslissingen goed.  Daarnaast buigt ze zich over de begroting, jaarrekening, lidmaatschappen, etc. De AV is een plaats voor uitwisseling van informatie, dynamisering, reflectie en mobilisatie van de leden.  

De raad van bestuur telt 11 bestuurders die de verschillende "families" actief binnen de Klimaatcoalitie vertegenwoordigen. De RvB zet de doelstellingen en strategieën uit op lange termijn en bundelt de jaarplannen van de Klimaatcoalitie. Ze houdt de algemene vergadering levendig en ze beheert de VZW. Het huidige bestuur (2018-2020) is samengesteld uit:

 • Inter-Environnement Wallonie, vertegenwoordigd door Sylvie Meekers
 • WWF Belgium, vertegenwoordigd door Julie Vandenberghe
 • Greenpeace Belgium, vertegenwoordigd door Valerie Del Re
 • CNCD-11.11.11, vertegenwoordigd door Nicolas Van Nuffel
 • 11.11.11, vertegenwoordigd door Naima Charkoui
 • FGTB-ABVV, vertegenwoordigd door Christophe Quintard
 • ACV-CSC, vertegenwoordigd door François Sana
 • De Vlaamse Jeugdraad, vertegenwoordigd door Reine Spiessens
 • Climate Express, vertegenwoordigd door Zanna Vanrenterghem
 • Grands-Parents pour le Climat, vertegenwoordigd door Thérèse Snoy
 • Associations 21, vertegenwoordigd door Antoinette Brouyaux

 

Bureau

Het bureau (voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en coördinator) ziet toe op de opvolging en uitvoering van de genomen beslissingen en activiteiten van de Klimaatcoalitie. Momenteel is het samengesteld uit:

 • Nicolas Van Nuffel als voorzitter
 • Julie Vandenberghe als penningmeester
 • Julie Van Houtryve als coördinator

 

Coördinatie politieke werkgroep

Lien Vandamme (beleidsmedewerker klimaat en natuurlijke rijkdommen bij 11.11.11) en Rebecca Thissen (beleidsmedewerker klimaat en duurzame ontwikkeling bij CNCD-11.11.11) coördineren het beleidswerk en zijn het aanspreekpunt voor alle zaken gerelateerd aan het Belgisch klimaatbeleid en onze analyses & aanbevelingen.