Nieuws

Conferentie Jobs4Climate zaterdag 7 juni Botanique

12/05/2014 - 16:55

De Klimaatcoalitie lanceerde eind maart haar nieuwe campagne: Jobs4Climate. Deze campagne wil de sociaaleconomische meerwaarde van een duurzaam klimaatbeleid belichten. De Klimaatcoalitie becijferde dat duurzame investeringen in woningrenovatie, hernieuwbare energie, een slim elektriciteitsnet en milieuvriendelijk vervoer maar liefst 60.000 bijkomende jobs in België kunnen opleveren. Het gaat om investeringen die goed zijn voor mens én milieu! De campagneboodschap werd massaal verspreid onder de achterban, bestaande uit zo’n zeventig organisaties. De militanten van deze 70 organisaties blazen verzamelen om in naam van de coalitie een sterke boodschap over te maken aan de volgende regering.

De conferentie vindt plaats op zaterdag 7 juni van 14 tot 18 uur in zaal l'Orangerie (Botanique))

Investeringen in duurzame economie creëren 60.000 jobs

Klimaatcoalitie lanceert communicatiecampagne 'Jobs4Climate'

27/03/2014 - 14:00

Vandaag starten zeventig middenveldorganisaties verenigd in de klimaatcoalitie - waaronder de grootste vakbonden, milieu- en Noord-Zuidorganisaties - de campagne 'Jobs4climate'. Het initiatief belicht de jobcreatie door duurzame investeringen. Investeringen in energierenovaties, een slim elektriciteitsnet, hernieuwbare energie en milieuvriendelijk vervoer leveren tot 60.000 bijkomende jobs op in België. Tegelijk kunnen ze de luchtvervuiling terugdringen, de afhankelijkheid van dure fossiele brandstoffen afbouwen en de klimaatverandering afremmen. Op de website www.jobs4climate.be staan ludieke filmpjes die de campagneboodschap ondersteunen.

Campagne Klimaatcoalitie 2014: Jobs4climate

29/01/2014 - 14:00

De komende twee jaar zal zowel op Europees als internationaal niveau de architectuur en het ambitieniveau voor het toekomstig klimaatbeleid worden bepaald. 2014 is het jaar waarop het klimaatthema opnieuw bovenaan de politieke agenda moet komen.

De Klimaatcoalitie wil daartoe haar bijdrage leveren door de economische voordelen van een sterk klimaatbeleid te belichten: kwalitatieve jobs, dalende energiefacturen en meer energiezekerheid.