Nieuw voorzitterschap en fusie

De raad van bestuur van de Klimaatcoalitie heeft een nieuwe voorzitter en vice-voorzitter verkozen voor 2018-2020, die ook als woordvoerders van de organisatie zullen optreden.

Nicolas Van Nuffel zal voorzitter zijn en is hoofd van het beleidsdepartement bij CNCD-11.11.11. Dave Van Meel is verkozen als vice-voorzitter en is werkzaam als programmadirecteur bij Greenpeace België. Beiden staan klaar om grote mobilisaties te steunen in het licht van de politieke uitdagingen in 2018 & 2019 en willen de samenwerking tussen beleid & actie en tussen sociale rechten & milieu versterken.

De Klimaatcoalitie is recent gefuseerd met het Platform Klimaatrechtvaardigheid, dat een deel van de leden bijeenbracht om aan beleidswerk te doen. De coalitie zal voortaan dus als het belangrijkste platform van het Belgische middenveld fungeren voor alles dat betrekking heeft op de strijd tegen klimaatverandering.

Nicolas en Dave nemen de fakkel over van Laurien Spruyt (BBL) en Sarah Schlitz (IEW), die de eerste vrouwelijke voorzitters van de Klimaatcoalitie waren en meerdere campagnes succesvol hebben geleid: mobilisatie tegen TTIP & CETA in 2016, de divestmentcampagne in 2017 en meerdere spontane acties als reactie op de Belgische actualiteit en in het kader van de klimaattoppen.