Media

Affiches Jobs4Climate

Affiches Jobs4Climate

Het woningenpark, het openbaar vervoer, het elektriciteitsnet en de energieproductie schreeuwen om aanzienlijke verbeteringen. Als we nu niet investeren, blijven we opgezadeld met te hoge energiefacturen en zorgen we voor onomkeerbare vervuiling.

Zorg voor duizenden kilometers nieuwe fietspaden

De aanleg en het onderhoud van duizenden kilometers nieuwe fietspaden en fietsinfrastructuur kan over heel België voor 2000 bijkomende jobs zorgen. Tegelijk maakt het fietsen aantrekkelijk en veilig!

Openbaar vervoer schreeuwt om investeringen

Meer investeringen in openbare vervoer zorgen voor een beter aanbod en dienstverlening. Het is een belangrijk antwoord op de groeiende files. Meer gebruik van openbaar vervoer zorgt ook voor minder luchtvervuiling en uitstoot van broeikasgassen.