Verkiezingen 2019

Verkiezingen 2019

Acties

In de aanloop naar de Europese, federale en regionale verkiezingen op 26 mei versterken we diverse initiatieven die ervoor willen zorgen dat het klimaatthema een absolute prioriteit wordt (en blijft). Als Klimaatcoalitie steun(d)en we:

 

Situering

De gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering grijpen steeds verder en verwoestender om zich heen. De conclusies van het speciaal rapport van het IPCC zijn onherroepelijk: als we onder de levensbelangrijke grens van 1,5°Cwillen blijven, moeten we snel en systematisch handelen in alle sectoren van de samenleving. We moeten een eind maken aan consumptie-en productiewijzen die geen rekening houden met de grenzen van onze planeet. Daarbij staat niet alleen het klimaat, maar de hele samenleving op het spel.

De Belgische bevolking heeft die boodschap begrepen: sinds de start van de klimaattop in Katowice (COP24) en bij het begin van 2019 verbreken klimaatmobilisaties alle records. Ongeacht de gekozen manier van actievoeren is iedereen het er unaniem over eens dat onze toekomst en die van de komende generaties ernstig gevaar loopt als het klimaat niet voldoende wordt beschermd. Die vaststelling gaat hand in hand met die van het sociaal protest; deze twee vormen van strijd moeten absoluut de twee kanten van één medaille zijn.

Ondanks de ernst van de situatie lijken onze regeringen amper wakker te worden uit hun lange onverschilligheid. Hun gebrek aan inzet voor het klimaat moet dringend veranderen in een sterkere politieke wil en samenwerking. De duizenden burgers die meer ambitie vragen, moeten een duidelijk en moedig antwoord krijgen. Tegelijk moet België zijn rol van historische vervuiler erkennen en die omzetten in echt een voldoende steun aan ontwikkelingslanden. Alleen op die manier zal het mogelijk zijn om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te halen.

We staan vandaag voor een keerpunt. De volgende vijf jaar zijn cruciaal om de opwarming te beperken tot minder dan 1,5°C. De volgende regeringen zullen op een nauwe en gecoördineerde manier moeten werken aan structurele en sociaal rechtvaardige oplossingen om op korte termijn te komen tot een sterke daling van de uitstoot van broeikasgassen en om op langere termijn (ruim voor 2050) volledig koolstofvrij te worden.

 

Lidorganisaties