Acties

Nous mobilisons nos membres pour le sommet climatique à Paris!

Fin de cette année auront lieu à Paris des négociations climatiques internationales qui seront cruciales. Pendant deux semaines, du 29 novembre jusqu’au 13 décembre, des associations belges vont envahir la capitale française, pour faire pression aux négociateurs.

Réservez votre ticket chez Climate Express dès maintenant et prenez le train, bus ou vélo pour Paris. Participez à la marche climatique le dimanche 29 novembre et/ou aux Climate Games les samedi 12 et dimanche 13 décembre!

C'est avec le soutien de la Coalition...

Jobs4Climate

Investir dans des emplois durables: bon pour les Hommes et l'environnement!

À travers la campagne « Jobs4Climate », la Coalition Climat pointe l'avantage socio-économique d'une politique climatique ambitieuse. Les investissements dans la rénovation énergétique, les réseaux électriques intelligents, les énergies renouvelables et les transports respectueux de l'environnement permettraient au total de créer de l’ordre de 60 000 emplois supplémentaires en Belgique. En même temps, il s'agit de réduire la pollution de l'air, notre dépendance aux combustibles fossiles coûteux, et de...

Jobs4Climate

De klimaatcoalitie belicht in de campagne “Jobs4Climate” de sociaaleconomische meerwaarde van een sterk klimaatbeleid. Investeringen in energierenovaties, een slim elektriciteitsnet, hernieuwbare energie en milieuvriendelijk vervoer leveren tot 60.000 bijkomende jobs op in België. Tegelijk kunnen ze de luchtvervuiling terugdringen, de afhankelijkheid van dure fossiele brandstoffen afbouwen en de klimaatverandering afremmen. Door voldoende en gericht te investeren kunnen we een duurzame toekomst vorm geven.

Climate Justice Train

Met de Climate Justice Train naar Kopenhagen
Voer mee actie voor klimaat en sociale rechtvaardigheid

Van 7 tot 18 december vindt in Kopenhagen de grootste VN-klimaattop ooit plaats. Vijftien jaar na de start van de onderhandelingen blijft de uitstoot van broeikasgassen maar stijgen. Meer nog, de handel in emmissierechten heeft ervoor gezorgd dat de grootste klimaatcriminelen makkelijke en nieuwe winsten kunnen opstrijken.

Daarom is het de hoogste tijd om onze stem te laten horen tot op de top zelf en te pleiten voor een daadkrachtig, efficiënt en sociaal rechtvaardig...

Dance for the Climate

Op 29 augustus dansten 12.000 mensen op het strand van Oostende. Een dansmanifestatie voor het klimaat, precies 100 dagen voor de levensbelangrijke top van Kopenhagen. Kopenhagen staat nu voor de deur, en de berichten over de succeskansen van de conferentie zijn niet bemoedigend. Om de politiek een zetje in de rug te geven lanceren Nic Balthazar en de Klimaatcoalitie op 10 november de Big Ask Again clip wereldwijd onder de titel ‘Dance for the Climate’. Het startschot wordt gegeven in Vlaanderen en Franstalig België. Maar de clip werd ondertussen al vertaald in 20 talen. Van het Bulgaars...