Acties 2016 & 2017

 

****De komende jaren zal de Klimaatcoalitie focussen op divestment, het ondersteunen van de Klimaatzaak, de organisatie van een burgertop en de vinger aan de pols houden via ad-hoc acties. We hebben er in 2016 ook vijf nieuwe leden bij gekregen.****

 

Divestment

Campagnes van de desinvesteringsbeweging overtuigen wereldwijd ondernemingen, banken, kennisinstellingen, etc. om niet langer te investeren in fossiele brandstoffen. Desinvestering wordt ook het thema waar wij ons de komende jaren over buigen. We stelden deze zomer een campagneplan op en bereiden dit najaar onze acties voor.

 

TTIP & CETA

Naar aanleiding van de nationale betoging op 20 september tegen de vrijhandelsakkoorden TTIP& CETA, heeft de Klimaatcoalitie haar leden geïnformeerd en gemobiliseerd over het thema. We stelden een gezamenlijke tekst op met de bedreigingen voor het klimaat en stapten mee in het milieublok op de manifestatie.

 

Framing

De klimaattop in Parijs veranderde de globale en politieke context waarin de klimaatbeweging werkt. Daarom bepaalden we een nieuwe framing die we de komende jaren via onze activiteiten en ad-hocacties willen meegeven. Binnenkort verschijnt de eindversie op onze website en in de nieuwsbrief!
 

Klimaatzaak & Burgertop

Vlaams Minister Joke Schauvliege heeft op 26 april 2016 in de Commissie Leefmilieu bekend gemaakt dat ze via het Hof van Cassatie het vonnis van de arrondissementsrechtbank wilt vernietigen die oordeelde dat de zaak correct was opgestart conform de Belgische taalwetgeving (zie artikel). De Klimaatcoalitie zal vzw Klimaatzaak daarom extra ondersteunen en het initiatief in Franstalig België versterken. Hierbij aansluitend organiseren we in 2017 een burgertop waar het middenveld haar expertise en alternatieven voor een ambitieus klimaatbeleid in België zal samenbrengen. 

 

Bijeenkomsten

Schrijf je als lidorganisatie in op de mailinglijst van de werkgroep. Daarnaast koppelen we regelmatig terug over alle werkgroepen op open bijeenkomsten met de partners. Stuur een mailtje naar info@klimaatcoalitie.be voor meer info!

 

Nieuwe leden

Memisa vzw, Natuur.koepel vzw, Netwerk Duurzame Mobiliteit, ACRF-Femmes en Milieu Rural en Klimaatpodium Brugge hebben zich aangesloten op onze Algemene Vergadering van 26 april 2016. Meer info op de ledenpagina.