Actie COP22: 1 point 5 to stay alive

 

Verslag

Op zondag 13 november heeft de Klimaatcoalitie een grote ludieke actie georganiseerd aan de Kunstberg te Brussel, om onze beleidsmakers te herinneren aan hun politieke beloftes van de COP21. Het Zuiden stond die dag centraal tijdens concerten en toespraken, onder de slogan "1 point 5 to stay alive".

Ongeveer 150 mensen namen deel aan de actie en hebben samengewerkt om de stijging van de zeespiegel te voorkomen. Met behulp van bekers hebben burgers samen twee kuipen met water proberen leegmaken in een tijdsrace, om te benadrukken dat de politiek de transitie van onderuit moet versterken. Nadien hebben verschillende actoren uit de klimaatbeweging een korte toespraak gehouden over de mobilisatie voor Parijs, de link met TTIP & CETA, hernieuwbare energie, groepen uit het Zuiden en divestment uit fossiele energie. De fanfare Remork & Karkaba (een MET-X productie) zorgde voor een kleurrijk en levendig spektakel van muziek en dans, aan het begin en einde van de actie.   

 

Pers en beeld

Beelden van de actie vind je hier, met dank aan Tim Zijlmans.

Meer updates in het facebookevent.

 

Nieuws vanuit Marrakech

Website COP22: http://www.cop22.ma/
Live nieuws vanuit Verenigde Naties: http://newsroom.unfccc.int/cop22marrakechinformationhub/cop-22cmp-12cma-...
Website Marokkaanse Coalitie voor Klimaatrechtvaardigheid: http://www.coalitionclimat22.org/fr/

 

Conclusies van onze partners

CNCD-11.11.11: http://www.cncd.be/COP22-que-retenir-de-la-conference
11.11.11: http://www.11.be/artikels/item/resultaat-cop22-positieve-signalen-maar-n...
Oxfam Solidariteit: http://www.oxfamsol.be/nl/5-dingen-die-je-moet-weten-na-de-klimaattop-ma...
Greenpeace: http://www.greenpeace.org/belgium/nl/nieuws/klimaat-energie/blog/terugbl...
WWF: https://wwf.be/fr/blog/laccord-de-paris-passe-son-premier-test-de-resist...
ACV: http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/11/20/de-klimaatconferentie-va...

 

Context

De internationale klimaatconferenties volgen elkaar in allerijl op. Een jaar geleden kwamen tijdens de COP21 honderdduizenden mensen wereldwijd op straat voor een rechtvaardig en ambitieus klimaatbeleid. Toen werd het Akkoord van Parijs gesloten. Nu lopen de onderhandelingen verder en komen de Verenigde Naties opnieuw bijeen op een 22ste klimaattop, om de engagementen van Parijs te concretiseren. 

De COP22 zal van 7 tot 18 november 2016 plaatsvinden in Marrakech (Marokko). Deze klimaattop wordt ook wel “COP van het Zuiden” genoemd, omdat de onderhandelingen die in ontwikkelingslanden gebeuren doorgaans belangrijke issues aankaarten voor de meest kwetsbare landen (dit jaar met name, de versterking van capaciteiten, klimaatfinanciering en ‘loss and damage’). Goed nieuws, want kort voor de opening van de top, op 4 november, zal het Akkoord van Parijs in werking treden.

 

Mobilisatie

Ondanks die positieve ontwikkelingen, herinnerden de opeenvolgende temperatuurrecords in 2014, 2015 en 2016 ons eraan dat het meer dan ooit cruciaal is om ons te verenigen in de klimaatstrijd.

Laten we de krachten bundelen voor sterkere Belgische klimaatactie die in lijn ligt met de 1,5°C van Parijs. Daarvoor moet ons land dringend en massaal investeren in hernieuwbare energie. Laten we ook de krachten bundelen voor meer politieke coherentie en een stopzetting van het contraproductieve beleid dat onze afhankelijkheid van fossiele en nucleaire energie verlengt, door bijvoorbeeld de bouw van grote commerciële centra, de uitbreiding van weg- en luchtvaartinfrastructuur, de verlenging van de kerncentrales ... te steunen.

Laten we ten slotte de krachten bundelen voor een sociaal rechtvaardige transitie, die ook solidair is met landen in het Zuiden. We hebben een doeltreffend industrieel beleid nodig dat groene jobs creëert en we moeten de engagementen rond klimaatfinanciering naleven. Zo kunnen de meest kwetsbare landen en gemeenschappen zich aanpassen aan de groeiende impact van de klimaatverandering.

 

Politieke aanbevelingen

Tijdens de COP22 in Marrakech is het Akkoord van Parijs een eerste keer voorwerp van verdere uitwerking. Naar aanleiding hiervan heeft het Platform Klimaatrechtvaardigheid aanbevelingen geformuleerd voor onze beleidsmakers. Na afloop van de klimaattop hebben de beleidsmedewerkers ook een analyse van de onderhandelingen gemaakt en nieuwe aanbevelingen opgesteld. Deze zijn te lezen in de documenten in bijlage.

 

Met steun van: