23ste klimaattop in Bonn

 

Context

Dit jaar vindt de 23ste klimaattop plaats van 6 tot 17 november in het Duitse Bonn. Het zal de eerste grote klimaatconferentie zijn die onder het voorzitterschap van een kleine eilandstaat (met de logistieke steun van Duitsland) zal plaatsvinden, namelijk Fiji.

Met een opwarming van 1 °C sinds het pre-industriële tijdperk neemt de impact van klimaatverandering jaar na jaar toe. Het jaar 2017 werd gekenmerkt door talrijke klimaatrampen met zichtbare gevolgen voor mens en maatschappij. De klimaattop wordt dit jaar voorgezeten voor Fiji, een kleine eilandstaat die zeer kwetsbaar is voor klimaatverandering. De focus van de ‘eilandCOP’ zal dan ook liggen op de nood aan een drastische vermindering van uitstoot en het belang van maatregelen die aanpassing en weerbaarheid verhogen. De Nationally Determined Contributions (NDC) voldoen momenteel niet om de ambitie van het Akkoord van Parijs waar te maken. Ook in België is de rechtvaardige transitie naar een koolstofarme samenleving nog niet ingezet. Dat toont de recente stijging in uitstoot.

Geen tijd te verliezen dus... dit jaar organiseren de Belgische en internationale klimaatbeweging weer tal van mobilisaties, acties en evenementen in Duitsland en in België.

 

Overzicht klimaatacties

Vanuit België

In Bonn

  • De 13e jeugdconferentie voor klimaatactie (COY 13) (2-4 november)
  • The People’s Climate Summit (3-7 november)
  • Klimaatmars van het middenveld voor een breed, familiaal publiek (4 november)
  • Ende Gelände – acties van burgerlijke ongehoorzaamheid tegen steenkool (5 november)
  • Solidariteitsactie voor landen in Stille Oceaan (5 november)
  • Tweede klimaatmars (11 november)

 

Aanbevelingen Belgische overheden

Naar aanleiding van de klimaattop stelde het Platform Klimaatrechtvaardigheid beleidsaanbevelingen op voor onze beleidsmakers. Je vindt de integrale tekst in bijlage hieronder.