Welkom op Klimaatcoalitie

De Klimaatcoalitie is een nationaal platform bestaande uit een zeventigtal leden uit de milieubeweging, de noord-zuid-beweging, vakbonden en jongerenorganisaties. Zo een diverse verzameling actoren uit de civiele samenleving is heel uitzonderlijk in de Belgische context.  Dit breed netwerk wil dat beleidsmakers krachtige maatregelen nemen om klimaatrampen te vermijden die niet alleen een bedreiging vormen voor het leefmilieu, maar ook voor de sociale cohesie en de meest kwetsbare mensen in het Zuiden en in het Noorden.

Laatste nieuws

Vacature

Coördinator klimaatcampagne

04/12/2014 - 17:12

 

2015 is een cruciaal jaar voor het mondiaal klimaatbeleid. Binnen de Verenigde Naties willen landen een nieuw klimaatakkoord onderhandelen, dat op het einde van het jaar zou getekend worden tijdens een klimaatconferentie in Parijs. De klimaatcoalitie, een samenwerkingsverband van 70 organisaties,  wil in de loop van 2015 de klimaatbeweging in België verder versterken. Niet alleen om beleidsmakers aan te sporen tot het onderhandelen van een sterk klimaatakkoord, maar vooral om voor en na de bijeenkomst de transitie naar een koolstofarme samenleving mee vaart te geven.  We zijn momenteel op zoek naar een gemotiveerde projectmedewerker die de campagne van de klimaatcoalitie in 2015 kan coördineren. Het gaat over een 4/5 VTE, te beginnen in januari 2015 en van bepaalde duur, met mogelijkheid voor verlenging.

Taken: 

Lidorganisaties