Welkom op Klimaatcoalitie

De Klimaatcoalitie is een nationaal platform bestaande uit een zestigtal leden uit de milieubeweging, de noord-zuid-beweging, vakbonden en sociale organisaties. Zo een diverse verzameling actoren uit de civiele samenleving is heel uitzonderlijk in de Belgische context.  Dit breed netwerk oefent druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te nemen en mobiliseert een breed publiek voor een klimaatvriendelijke samenleving doorheen jaarlijkse grote campagnes. De coalitie coördineerde reeds Dance for the Climate, Sing for the Climate, ... en bracht haar leden in 2015 op de been voor de klimaattop in Parijs.

Laatste nieuws

Klimaatactie bij de Europese Commissie

Ter gelegenheid van de ondertekening van het Akkoord van Parijs

26/04/2016 - 14:56

 

Op vrijdag 22 april 2016 hebben meer 170 staten het Akkoord van Parijs officieel ondertekend bij de Verenigde Naties in New York. Nu moet elk land het ook ratificeren en concrete beleidsplannen opstellen. De mate waarin het verdrag steeds meer in werking treedt, kan je nauwgezet volgen via deze Paris Agreement Tracker. De officiële verslaggeving van het UNFCCC is hier te lezen.  

Lidorganisaties