Welkom op Klimaatcoalitie

De Klimaatcoalitie is een nationaal platform bestaande uit een zestigtal leden uit de milieubeweging, de noord-zuid-beweging, vakbonden en sociale organisaties. Zo een diverse verzameling actoren uit de civiele samenleving is heel uitzonderlijk in de Belgische context.  Dit breed netwerk oefent druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te nemen en mobiliseert een breed publiek voor een klimaatvriendelijke samenleving doorheen jaarlijkse grote campagnes. De coalitie coördineerde reeds Dance for the Climate, Sing for the Climate, ... en bracht haar leden in 2015 op de been voor de klimaattop in Parijs.

Laatste nieuws

Klimaatcoalitie krijgt eerste vrouwelijke voorzitters

23/06/2016 - 15:12

“Een sterke klimaatbeweging is nu cruciaal: zo zorgen we ervoor dat de doelstellingen uit het Parijs-akkoord ook echt realiteit worden.” Met dat doel voor ogen nemen Laurien Spruyt (Bond Beter Leefmilieu) en Sarah Schiltz (Fédération Inter-Environnement Wallonie) het roer van de Belgische Klimaatcoalitie over.

Hiermee krijgt de coalitie haar eerste vrouwelijke voorzitters. Het dynamische duo is gemotiveerd en enthousiast om hun campagne- en mobilisatie-ervaring ten dienste van het klimaat te stellen.

Laurien (26) is bio-ingenieur van opleiding en zette de voorbije twee jaar als campagnecoördinator van Climate Express haar schouders onder de mobilisatie voor de klimaattop in Parijs. Binnen Bond Beter Leefmilieu staat ze in voor de inhoudelijke ondersteuning van de lidorganisaties.

Lidorganisaties